Nikolaj arbejder som revisor og mødte Gud da han mindst ventede det.
– Han hørte Guds stemme –

Nikolaj har haft en hård opvækst, hvor han oplevede at blive mobbet i skolen, følte at han aldrig var god nok og ikke at kunne leve op til de forventninger andre havde for ham. Det var noget der fulgte ham sidenhen i form af diagnosen “paranoid skizofreni”. Nikolaj oplevede at høre stemmer der var kritiske, fordømmende, fik ham til at skade sig selv og han oplevede en fornemmelse af hele tiden at være forfulgt.

Nikolaj flyttede hjemmefra og mødte i den forbindelse Maria. Maria var en sød pige fra en kristen familie. Nikolaj indvilligede i at komme med i kirke og at være en del af en kristen ungdomsgruppe, men han oplevede at han blev træt af at høre på al den “frelse-snak”. En dag var Nikolaj og Maria til et bryllup sammen hvor det hele blev for meget. Nikolaj syntes det hele virkede lidt for “frelst” og gik fra festen, ned til en nærliggende sø, hvor han satte sig ned. Han oplevede en fredfyldt ro og lidt ud af det blå oplevede han at en stemme sagde til ham: “Jeg er her”.

Nikolaj beskriver oplevelsen om at blive ramt af et baseball bat der tager pusten ud af en. Ikke noget der gjorde ondt, men det var en voldsom oplevelse. Stemmen var blid og nænsom – slet ikke som de stemmer han ellers oplevede at høre. Nikolaj siger at: “Verden blev pludselig et smukkere sted”.

Oplevelsen gav Nikolaj mod til at opsøge andre kristne som ville være med til at bede for den lidelse han gik rundt med. Han oplevede ikke at blive rask fra den ene dag til den anden, men efterhånden blev den paranoide skizofreni bedre, til et punkt hvor han i dag ikke længere mærker den i hans daglige liv. Nikolajs læge ville raskmelde ham hvis han kunne, men der er så få der bliver helbredt herhjemme, at det ikke er muligt at blive raskmeldt i det danske system.

I dag har Nikolaj det godt, er gift med Maria og er blevet far.

“Det var som at blive ramt af noget hårdt. Ikke at det gjorde ondt, men det var voldsomt.”

Ligesom et menneskelegeme har mange helt forskellige dele, som trods deres forskellighed hører til det samme legeme, sådan er det også med Kristi legeme. Vi blev jo alle døbt til at tilhøre ét og samme legeme ved den samme Ånd, hvad enten vi er jøder eller ikke-jøder, slaver eller frie mennesker. Og vi har alle fået den samme Ånd, som vi kan modtage kraft fra.

1. Kor. 12, 12-13

Andagt på baggrund af Nikolajs bibelvers

For at et samfund kan hænge sammen, må vi som borgere påtage os nogle forskellige opgaver. Nogle skal opretholde loven, andre behandle de syge og nogle andre bestemme hvilke love der skal gælde i vores land. Der er rigtig mange forskellige funktioner i et land der skal hænge sammen for at landet er velfungerende og hvis én eller flere vigtige funktioner forsvinder, så kan hele samfundet risikere at bryde sammen.

I Guds rige – dvs. blandt alle kristne, har vi hver især fået tildelt åndelige gaver af Gud, til at varetage en funktion eller rolle i menigheden – de kristnes fællesskab. Det kan du læse mere om i 1. korinterbrev kapitel 12.

Det betyder at man som kristen har en funktion i Guds rige, som er blevet givet af Gud. Guds menighed kan nemlig sammenlignes lidt med en krop.

En krop består af mange dele og fungerer ikke så godt hvis den mangler en arm, et ben eller et øje. Alle dele er vigtige for at kroppen fungerer og hvis kroppen gør ondt ét sted, så lider hele kroppen. Derfor er det også vigtigt at menigheden er med til at hjælpe de dele af menigheden der har det svært – fx. forfulgte kristne og at den hjælper dens medlemmer til at opdage og udvikle de gaver de har fået fra Gud. På den måde bliver kirken et sted hvor der bliver taget omsorg for de enkelte og hvor mennesker oplever at blive mødt som dem de er.

“Søg hjælp i bibelen,

Bed Gud om hjælp,

Få snakket med andre mennesker”